Januar 2021-Decembar 2021

Projekat Smarter Stoves Partnership doprinosi smanjenju emisije ugljenika i crnog ugljenika iz pojedinačnih uređaja za stambeno grejanje širom Zapadnog Balkana uspostavljanjem regionalne platforme za zamenu neefikasnih peći i mobilisanjem donosilaca odluka, međunarodnih finansijskih institucija i razvojnih partnera.

U okviru ovog projekta, sakupljamo i obrađujemo informacije i izvodimo ciljane analize i procene kako bismo ponudili mnoštvo alternativa trenutnim praksama grejanja na Zapadnom Balkanu, i to:

(A) Tehnologije, i

(B) Finansijske i implementacione šeme

dok uzimamo u obzir potrebe najugroženijeg dela stanovništva, primarno izloženog energetskom siromaštvu.

Najzad, naš projekat nazivamo

(C) “partnerstvo”

zato što prepoznajemo da buduća šema zamene ne može biti uspešna ukoliko ne ujedini ključne stejkholdere širom nekih tradicionalnih demarkacionih linija, kao što su:

i) lokalni, regionalni, nacionalni i međunarodni donosioci odluka o javnim politikama;

ii) javni sektor ili vlada, privatni ili biznis sektor; sektor civilnog društva ili NVO i finansijski sektor ili banke i međunarodne finansijske institucije;

iii) ekonomija, javne finansije, energetika, životna sredina, socijalna zaštita i usluge podrške za siromašne i marginalizovane, zdravstvo, stanovanje i drugi sektorski donosioci odluka i povezani stejkholderi;

iv) šest zemalja Zapadnog Balkana koje su se ugovorom obavezale Energetskoj zajednici.

Verujemo da postoji prostor za hitne akcije za poboljšanje održivosti prakse grejanja u celom regionu. Za uspeh u smanjenju emisije PM čestica iz individualnih ložišta na Zapadnom Balkanu potrebna je koordinisana akcija brojnih stejkholdera sa različitih nivoa. Svest o ovom pitanju značajno je porasla u poslednjih nekoliko meseci. Svi akteri su do sada svesni izazova. Pravo je vreme za uključivanje u aktivnosti stvaranja konsenzusa koje omogućavaju osmišljavanje i primenu rešenja.

Prikupljanje i obrada vrednih podataka i izvođenje ciljanih analiza i procjena koje omogućavaju različite tehnologije, finansijske šeme i alternative trenutnoj praksi grejanja, uzimajući u obzir potrebe najugroženije populacije, prvenstveno izložene energetskom siromaštvu, neophodni su koraci u procesu uspešne borbe protiv zagađenja vazduha na Zapadnom Balkanu.

Dalje, razumevanje alternativa za grejanje iz perspektive njihove efikasnosti, ekoloških standarda, troškova tokom životnog veka i životnog ciklusa, nivelisanih troškova isporučene toplote, kao i iz perspektive dostupnosti tržišta za obe tehnologije i prateće usluge ključni je preduslov za ubrzano usvajanje savremenih standarda.

Iz javne perspektive, takođe je kritično razumeti implikacije masovnih shema zamene na zaposlenost, sigurnost i priuštivost snabdevanja energijom, bilans tekućеg računa i bilans spoljne trgovine.

Neophodan je i uvid u korisničku perspektivu, a podobnost različitih tehnologija bi trebalo sagledati i iz socio-demografske perspektive regiona kao celine, pritom uvažavajući razlike između pojedinačnih zemalja gde je to neophodno.

Razumevanje uslova gradnje i sagledavanje tehnologija iz perspektive ukupnog fonda zgrada je još jedan važan faktor za razmatranje prilikom donošenja pojedinačnih ili kolektivnih odluka o zameni uređaja za grejanje.

Najzad, potrebna je profesionalna i informisana komunikacija kako bi se olakšao proces stvaranja konsenzusa i zalagalo da relevantne nacionalne i regionalne institucije prepoznaju potrebe i nužnosti, kao i osetljivost pitanja energetskog siromaštva među ugroženim grupama.