Jul 2021-Mart 2022

RES fondacija, od jula 2021. godine, obezbeđuje tehničku podršku i pomoć lokalnim samoupravama u Srbiji čiji su projekti odabrani u sklopu konkursa Vlade Srbije u februaru 2021.1 godine za smanjenje zagađenja vazduha poreklom iz individualnih ložišta. Ove aktivnosti sprovode se u okviru projekta „Unapređenje pomoći domaćinstvima u Srbiji da smanje zagađenje vazduha“, čiji je cilj da doprinese smanjenju zagađenja vazduha iz individualnih izvora, sprovođenjem efektivnih mera zasnovanih na informisanoj javnoj politici.

Projekat će poboljšati kapacitete i znanja donosilaca odluka i kreatora javnih politika, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Ključni nalazi i iskustva opština koje su sprovele mere za smanjenje zagađenja vazduha biće predstavljeni svim zainteresovanim grupama, zajedno sa preporukama za unapređenje budućih javnih konkursa, tj. šema državnih subvencija za finansiranje mera za smanjenje zagađenja vazduha iz individualnih ložišta. Podršku za ove aktivnosti pružiće i Stalna konferencija gradova i opština Srbije.

Tokom narednih meseci pratiće se proces i aktivnosti svih lokalnih samouprava kojima su dodeljena sredstva Vlade Srbije u okviru programa podrške za realizaciju projekata smanjenja zagađenja vazduha u Srbiji poreklom iz individualnih ložišta, kako bi se identifikovale prepreke i izazovi sa kojima su se suočili predstavnici opštine tokom sprovođenja planiranih mera u praksi. Direktna tehnička pomoć biće pružena gradu Nišu i opštinama Priboj i Novi Pazar, za planiranje, sprovođenje i praćenje efekata mera za smanjenje zagađenja vazduha (na primer zamenom neefikasnih uređaja za grejanje), u skladu sa konkretnim izazovima i potrebama svake odabrane lokalne samouprave.

Aktivnosti u okviru projekta „Unapređenje pomoći domaćinstvima u Srbiji da smanje zagađenje vazduha” realizuje RES fondacija uz finansijsku podršku Balkanskog fonda za demokratiju, projekta nemačkog Maršal Fonda SAD i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.


1 https://www.ekologija.gov.rs/lat/informacije-od-javnog-znacaja/konkursi/javni-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-realizacije-projekata-smanjenja-zagadjenja-vazduha-u-srbiji-poreklom-iz-individualnih-izvora-u-2021.-godini

BTD RNE