Tim

ALEKSANDAR MACURA


Osnivač i programski direktor

telefon: +381 (0)69 1903687
e-mail: macura@resfoundation.org

STEVAN VUJASINOVIĆ


Izvršni direktor

telefon: +381 (0)63 390218
e-mail: stevan@resfoundation.org

TANJA POPOVICKI


Programska manadžerka

telefon: +381 (0)64 9516782
e-mail: popovicki@resfoundation.org

DR MAJA PUPOVAC


Projektna menadžerka i menadžerka za komunikacije

telefon: +381 (0)61 2303434
e-mail: pupovac@resfoundation.org

ŽELJKO ZEČEVIĆ


Stručnjak za energetsku efikasnost

telefon: +381 (0)64 8172033
e-mail: zeljko@resfoundation.org

NIKOLA VUJOVIĆ


Stručnjak za energetsku efikasnost

telefon: +381 (0)64 8375706
e-mail: nikola@resfoundation.org

ILIJA JOVANČEVIĆ


Istraživač saradnik

telefon: +381 (0)62 8417875
e-mail: ilija@resfoundation.org

MARINA MACURA


Projektna asistentkinja

telefon: +381 (0)64 3108873
e-mail: office@resfoundation.org

JASMINKA OLIVERIĆ YOUNG


Osnivačica

PAVLE GOLICIN


Osnivač