Oktobar 2020-Decembar 2022

EVROPSKA KLIMATSKA INICIJATIVA (“EUKI”)

Opštine u ruralnim regijama Evrope često se suočavaju sa različitim izazovima u odnosu na urbane regije kada je u pitanju transformacija ka održivosti: smanjenje i starenje njihovog stanovništva, nedostatak kvalifikovanih radnika i, istovremeno, visok nivo nezaposlenosti. U ovim se situacijama kompromis između otvaranja radnih mesta i očuvanja klime čini suviše stvarnim.

GreenRuralDeal će podržati opštine u regionu kako bi izgradile svoje kapacitete za transformaciju i razvile pogodna rešenja za ekonomiju bez ugljenika. GreenRuralDeal će se povezati sa lokalnim stejkholderima iz Zapadne Makedonije (Grčka), Kamenice (Kosovo*) i Priboja (Srbija) u strukturisanom razgovoru i ponudi mnoštva prilika za razvoj kapaciteta:

Strategija održivosti mora biti građena na pouzdanim podacima na regionalnom i na lokalnom nivou. Ovaj projekat će omogućiti prikupljanje i procenu ključnih socio-ekonomskih faktora relevantnih za tranziciju na ekonomiju bez ugljenika, zasnovano na prazninama u znanju zajednički utvrđenim sa regionalnim stejkholderima.

Drugo, GreenRuralDeal će pozvati iste regionalne stejkholdere da doprinesu stvaranju projektnih ideja i koncepata kroz niz događaja i formata, uključujući i jedno studijsko putovanje u ruralne regije Nemačke.

Treće, partneri će razviti sredstva koja će pomoći da se usklade strategije regionalnog ekonomskog razvoja sa klimatskim ciljevima. Na osnovu saznanja o tome kako osigurati uspeh projekata i strategija u tri ciljna regiona, biće razvijene preporuke i za druge ruralne regione koje prolaze kroz slične procese.  

Najzad, partneri će sažeti ključne rezultate u prikaz praktične politike koji cilja više nivoe uprave u pokušaju da se podigne svest o potrebama ruralnih regija.

Ovaj projekat je deo Evropske klimatske inicijative (EUKI) Saveznog ministarstva za životnu sredinu, zaštitu prirode i nuklearnu bezbednost (BMU).