Energetsko siromaštvo

Energija bi trebalo da omogući zdrav život i ekonomsko osnaživanje. Nažalost, za suviše ljudi čini sasvim suprotno.

RES fondacija posvećena je dobro informisanim, adekvatno obezbeđenim i inkluzivnim javnim politikama osmišljenim da podrže one koji trpe ili su ugroženi energetskim siromaštvom.

Postojeći obrasci potrošnje energije nastavljaju da ograničavaju potražnju za energijom, guše ekonomsku aktivnost i razbolevaju ljude. RES fondacija je posvećena tome da osigura da energetsko siromaštvo bude u punoj meri prepoznato kao problem i da u skladu s tim dobije mesto koje zahteva među kreatorima javnih politika na svim nivoima. Priuštivost, pristupačnost i efikasnost energije utiču i na one u stanju energetskog siromaštva i na sve ostale. Naš već napregnuti sistem javnog zdravstva, naš ekonomski oporavak, naša socijalna kohezija, naša životna sredina – sve zavisi od naše zajedničke odlučnosti da podržimo energetski siromašne, kako bi imali pristup čistijoj, jeftinijoj, sigurnijoj i efikasnijoj toploti, svetlosti i energiji za svoje domove i živote. Očigledan simptom širenja energetskog siromaštva u Srbiji i širom našeg regiona jeste zagađenje vazduha, koje je među vodećim na svetu, i nastavlja da utiče na ljude između i preko granica. Manje očigledan simptom, često previđan, jeste stagnacija ekonomskog rasta, koja rešavanje energetskog siromaštva pozicionira u središte svakog napora da se u ekonomskom smislu uhvati korak sa Evropskom unijom – našim zajedničkim odredištem.

Stoga, naš rad je zasnovan na Direktivi za eko dizajn, tekućem evropskom razvoju, poput usklađivanja takozvanog talasa obnove sa Preporukama Evropske unije o energetskom siromaštvu, i zahtevima artikulisanim kroz koaliciju Pravo na energiju, panevropski glas civilnog društva.