radionica zlatibor
Projekat “Unapređenje pomoći domaćinstvima u Srbiji da smanje zagađenje vazduha” predviđa podršku i pomoć lokalnim samoupravama u Srbiji čiji su projekti odabrani u sklopu konkursa Vlade Srbije u februaru 2021. godine za smanjenje zagađenja vazduha poreklom iz individualnih ložišta. Radionicu je, kao moderator, otvorio Bojan Gajić, energetski menadžer Grada Niša, i dao priliku predstavnicima šest lokalnih samouprava da podele svoja iskustva, opišu prepreke i izazove sa kojima su se suočavali kada je reč o sprovođenju konkursa za sufinansiranje mera za smanjenje zagađenja vazduha. Radionica je počela osvrtom na administrativna i proceduralna pitanja u vezi sa prijavom korisnika, na interesovanje i odziv građana, logističke specifičnosti infrastrukture pojedinačnih lokalnih samouprava, zamenske opcije ponuđene korisnicima. Učesnici su opisali ulogu komisije i kriterijume za izbor korisnika, kao i proces selekcije kroz iskustva sa terena.

RES fondacija je, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, organizovala radionicu za predstavnike jedinica lokalne samouprave. Aktivnosti se realizuju u okviru projekta „Unapređenje pomoći domaćinstvima u Srbiji da smanje zagađenje vazduha” koji se realizuje uz finansijsku podršku Balkanskog fonda za demokratiju, projekat nemačkog Maršal Fonda SAD i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, a koji sprovodi RES fondacija.