Mart 2021 – Decembar 2021

Cilj ovog projekta jeste stvaranje i širenje znanja koje se tiče veze između zagađenja vazduha proisteklog iz neefikasnog sagorevanja pojedinačnih uređaja za sagorevanje čvrstog goriva i njegovog uticaja na zdravlje u Srbiji i na Zapadnom Balkanu.