Čime se bavimo?

RES fondacija prikuplja, analizira i distribuira znanje za kreiranje javnih politika zasnovanih na dokazima u oblasti energetike i klimatskih promena, prvenstveno u Srbiji, zapadnom Balkanu i jugoistočnoj Evropi.

Zagađenje vazduha, energetsko siromaštvo i trenutnu klimatsku krizu shvatamo kao simptome zavisnosti od fosilnih goriva, neefikasne proizvodnje, distribucije i upotrebe energije.

Radimo na tome da angažujemo, pomognemo i vodimo partnere iz centralnih i lokalnih vlasti, poslovnog sektora i civilnog društva ka brzoj i pravednoj energetskoj tranziciji na obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost na način koji osigurava da niko ne ostane bez karte za zajedničku evropsku, klimatski neutralnu budućnost.