Energetska tranzicija

Srbija i naš region su izrazito zavisni od fosilnih goriva, što u proizvodnji električne energije implicira zavisnost od termoelektrana na ugalj, koje su na kraju svog životnog veka. U isto vreme, hitnost ambiciozne klimatske akcije predstavlja neposredan izazov u kreiranju javne politike. Energetska tranzicija sa fosilnih goriva na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije mora biti u središtu agendi na svim nivoima – regionalnom, nacionalnom i lokalnom.

RES fondacija prikuplja, analizira i distribuira dokaze neophodne za informisano kreiranje javnih politika, kako bi omogućila da promena bude pravovremena, efektivna i korisna za sve segmente društva.

Mi zagovaramo promenu koja uključuje sve. Njen početak jeste rešavanje energetskog siromaštva počev od danas, a nastavak čine tri pojma energetske tranzicije koja počinju na slovo D:

  1. Dekarbonizacija
  2. Decentralizacija
  3. Digitalizacija

RES fondacija sakuplja znanje kako bi pomogla da Zelena agenda bude agenda Zapadnog Balkana, a ne agenda za Zapadni Balkan. S našim bogatim potencijalom za obnovljivu energiju, ljudskim resursima i zajedničkom vizijom za članstvo u Evropskoj uniji, energetska tranzicija za koju se zalažemo bi trebalo da bude proaktivna, inspirisana Sporazumom o energetskoj zajednici i predodređena za Energetsku zajednicu Evropske unije.