Maj 2021-April 2023

Cilj ovog projekta jeste da podrži niskougljenični rezilijentni razvoj u Srbiji, da uspostavi elemente podrške za lokalno klimatsko i energetsko planiranje u Srbiji i na Zapadnom Balkanu.

Projektne aktivnosti u okviru ovog projekta uključuju:

 • Organizaciju regionalne konferencije “Balkanski vazduh između dve vatre” za 2021. i 2022. godinu
 • Pripremu regionalnog izveštaja o energetskoj tranziciji, zagađenju vazduha i energetskom siromađtvu “Van ritma ili van trke”
 • Kontinuirano partnerstvo sa kolegama iz regiona i zajednička saradnja sa regionalnim strukturama i važnim stejkholderima na regionalnom nivou
 • Priprema inventara postojećih alternativnih tehnologija grejanja
 • Tehnološka procena alternativnih tehnologija grejanja iz perspektive efikasnosti, emisionih standarda, izjednačenih troškova grejanja i drugih eksternalija
 • Sprovođenje regionalnog istraživanja percepcije korisnika kako bi se zabeležile percepcije i stavovi ugrožene populacije kada su u pitanju nove tehnologije grejanja
 • Procena tržišta i ljudskih resursa kako bi se odredili kapaciteti javnog i privatnog sektora za izvođenje masovne zamene u okviru borbe protiv energetskog siromaštva
 • Procena postojećih finansijskih opcija za poboljšanje energetske efikasnosti i uključivanje energetski siromašnih u programe zamene na regionalnom nivou. Procena će pokriti javne izvore, komercijalne kredite i razvojnog finansiranja, kako grantova, tako i kredite od Međunarodnih finansijskih institucija. Posetite smarterstoves.resfoundation.org.
 • Stvaranje i širenje znanja koja se tiču zagađenja vazduha poreklom iz neefikasnog sagorevanja kućnih uređaja za sagorevanje čvrstog goriva i uticaja na zdravlje u Srbiji i na Zapadnom Balkanu
 • Obezbeđivanje preporuka (političkih, tehničkih, pravnih, institucionalnih) za buduće programe podrške smanjenju zagađenja vazduha u Srbiji kroz analizu procesa šeme podrške koju je Vlada Srbije sprovela 2021. godine
 • Obezbeđivanje preporuka (političkih, tehničkih, pravnih, institucionalnih) za buduće programe podrške energetskoj efikasnosti u Srbiji kroz analizu procesa šeme podrške koju je Vlada Srbije sprovela 2021. godine
 • Informisanje o pripremama i sprovođenju Nacionalnog energetskog i klimatskog plana sa posebnim fokusom na energetsko siromaštvo
 • Kontinuirano istraživanje o rodnim i energetskim vezama
 • Priprema lokalnih niskougljeničnih strategija
 • Podrška uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta na lokalnom nivou, priprema katastra javne rasvete i energetski pregledi javnih zgrada
 • Priprema lokalnih razvojnih planova koji uključuju energetsku tranziciju kao osnovnu temu
 • Podrška osnivanju lokalnih energetskih agencija
 • Podrška osmišljavanju i sprovođenju lokalnih šema za smanjenje zagađenja vazduha i poboljšanju energetske efikasnosti sa fokusom na inkluziju energetski siromašnih
 • Obezbeđivanje kontinuriane edukacije kroz javnu politiku za donosioce odluka na lokalnom nivou i organizacije civilnog društve u okviru Mreže dobre energije

Projekat se sprovodi uz podršku Rokfeler fondacije.

rbf logo