Mart 2021 – Novembar 2021

Krajnji cilj ovog projekta jeste podrška niskougljeničnom rezilijentnom razvoju u Srbiji.

Specifičan cilj ovog projekta jeste unapređenje sistema energetskog menadžmenta u opštini Preševo i procena potencijala za razvoj energetskih projekata u zajednici.

Očekivani rezultati predložene inicijative jesu:

  1. Poboljšani kapaciteti institucije za energetski menadžment (i pripremljena osnovna procena)
  2. Pripremljen katastar javnog osvetljenja
  3. Pripremljen izveštaj o potrošnji energije (uključujući tri sprovedena energetska pregleda)
  4. Procenjen solarni potencijal
  5. Pripremljena mapa puta
  6. Ažuriran website www.dobraenergija.org.