Zagađenje vazduha

RES fondacija radi na uklanjanju gradova iz Srbije i našeg regiona sa rang-liste svetskih gradova sa najzagađenijim vazduhom. Takav epilog nije moguće postići preko noći. Decenije nemara prema kvalitetu vazduha dovele su nas u trenutnu poziciju. Potrebno je pet do sedam godina strategijske, informisane, na dokazima zasnovane javne politike na svim nivoima uprave kako bi se očistio vazduh koji udišemo.

Naš je pristup najbolje ilustrovan našim zaštitnim znakom – godišnjom konferencijom na temu balkanskog vazduha između dve vatre. Prepoznajemo i integrišemo međusobnu povezanost dekarbonizacije i energetskog siromaštva u korpus za skretanje pažnje na proizvodnju energije i industrijsko zagađenje s jedne strane, i zagađenje vazduha iz stambenog sektora, s druge.

RES fondacija prikuplja, analizira i distribuira znanje o problemu zagađenja vazduha, odlučna da omogući da rešenja budu izdignuta iznad i izvan postojećih obrazaca kratkoročnog kreiranja javnih politika, sektorske kratkovidosti i ekonomskih izgovora neosetljivih na spoljašnjost.

Čist vazduh nije u suprotnosti sa ekonomskim razvojem.