Jul 2021-Jul 2022

RES fondacija je, od jula 2021. godine, dogovorila saradnju sa Opštinom Temerin za uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta u ovoj opštini. Saradnja će se ostvariti kroz podršku u vidu prikupljanja i analize podataka o načinu korišćenja energije, izrade godišnjeg akcionog plana, izrade godišnjeg izveštaja o ostvarenim uštedama, obuke korisnika za unošenje podataka u ISEM i mesečnih konsultacija u vezi sa energetskom efikasnošću.