Jun 2019-Oktobar 2019

U okviru projekta sprovešće se analiza kao deo projekta “Uključivanje inovativnih tehnologija obnovljive energije i otpadne toplote u Beogradskom sistemu grejanja na toplane”, koji sprovodi Korejska korporacija za daljinsko grejanje i Yujin Energy Consulting, uz podršku GTC.

Aktivnosti u okviru projekta uključuju:

  • Tri tehničke analize na engleskom jeziku;
  • Beleške sa sastanka;
  • Podrška lokalnim posetama;
  • Transfer podataka prema dodatnim zahtevima