Oktobar 2020-Decembar 2020

Cilj ovog projekta jeste sprovođenje nacionalno istraživanje o rodno responzivnom smanjenju energetskog siromaštva u Srbiji i pripremanje seta preporuka za mejnstrimovanje rodne ravnopravnosti u energetsku i ekološku politiku.

Rezultati ovog projekta uključuju:

  • Nacionalno istraživanje o energetskom siromaštvu;
  • Pregled energetskih politika za najugroženije grupe u društvu i preporuke za te politike;
  • Rodno senzitivne smernice za energetsko siromaštvo;
  • Rodno senzitivni inventar emisija čestica (PM) iz pojedinačnih uređaja za grejanje;
  • Komunikacioni plan

Projekat je implementiran uz podršku UN Women.

UN women