Jun 2019-Maj 2020

Cilj projekta jeste procena potencijala za energetsku efikasnost u javnim zgradama na određenom broju lokaliteta u AP Vojvodini (45 opština). Procena potencijala za energetsku efikasnost javnih zgrada u Vojvodini uključuje pripremu sveobuhvatnog inventara energetske efikasnosti u zgradama za 3262 javne zgrade u 45 opština.

Projekat želi da pomogne razvoj dugoročne finansijske strategije koja uključuje priuštiv i isplativ program strateških investicija sa dugoročnom perspektivom (20 godina) prema najbolje primenjivoj tehnologiji, dostupnosti i ponovoljivosti.

Aktivnosti uključuju:

  • Pregled javne imovine;
  • Pregled nivoa aktivnosti poboljšanja energetske efikasnosti u sektoru javnih zgrada;
  • Priprema building stock database i procena potencijala za energetsku efikasnost;
  • Podeliti prioritete investicionim zahtevima.

Rezultati projekta su:

  • Izveštaj o početku;
  • Data Capture Templates for energy baseline;
  • Privremeni izveštaj i baza podataka;
  • Nacrt Konačnog izveštaja i baze podataka;
  • Konačni izveštaj.

Projekat je implementiran uz podršku EBRD Srbija.