Septembar 2020 – Maj 2021

Cilj ovog projekta je da podrži lokalne samouprave u Srbiji (Kraljevo, Kragujevac, Šabac, Kruševac, Niš) u proceni stepena integrisanosti pitanja klimatskih promena u postojeću javnu politiku i regulatorne dokumente, da pruži ulazne podatke i sredstva za poštovanje zakonodavnih zahteva vezanih za klimu i najrelevantnijih lokalnih/regionalnih klimatskih inicijativa, kao i smernice za kreiranje budžeta koji je u skladu sa klimatskim potrebama.