April 2019-Oktobar 2019

Konačni cilj ovog projekta jeste podrška niskougljeničnom rezilijentnom razvoju u Republici Srbiji.

Poseban cilj projekta jeste procena potencijala za solarni razvoj u mesnoj zajednici Bački Monoštor.

Projekat je uključivao aktivnosti poput:

  • Pripremu draft community profile
  • Pripremu energetskog profila javnog sektora
  • Procenu solarnog potencijala
  • Organizovanje foruma građana
  • Organizovanje fokus grupe
  • Visioning workshop

Projekat je podržala Fondacija Hajnrih Bel.

logo hbs