Oktobar 2018-Mart 2019

Projekat je realizovan u saradnji sa Centrom za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA).

Mreža dobre energije je neformalna mreža naprednih, budućnosti okrenutih lokalnih samouprava koje koriste kapacitete organizacija civilnog društva i podršku privatnog sektora i razvojnih partnera kako bi unapredila javna dobra kroz održivu energiju širom Srbije, upotpunjujući, inspirišući i nadgledajući efekte javne administracije. Cilj projekta Mreže dobre energije jeste smanjenje energetskih troškova i emisija, kao i borba protiv energetskog siromaštva u skladu sa Okvirom klimatske i energetske politike EU do 2030. i Okvirom ciljeva održivog razvoja, sa posebnom fokusom na ciljeve održivog razvoja 3, 7 i 13.

Podrška pokriva sledeće aktivnosti:

  • razvoj komunikacione strategije segmentirane po ciljnim grupama i kanalima komunikacije;
  • osmišljavanje tri komunikaciona proizvoda:
  • mesečni newsletter Mreže dobre energije
  • šest video snimaka o dobroj energiji
  • foto konkurs #PictureAir
  • izrada tri komunikaciona proizvoda

Projekat Mre\a dobre energije je sproveden u okviru Program razvojne komunikacijske podrške organizacijama civilnog društva/Program of developing communication support to the civil society organisation.