Novembar 2018-Septembar 2019

Mreža dobre energije je neformalna mreža naprednih, budućnosti okrenutih lokalnih samouprava koje koriste kapacitete organizacija civilnog društva i podršku privatnog sektora i razvojnih partnera kako bi unapredila javna dobra kroz održivu energiju širom Srbije, upotpunjujući, inspirišući i nadgledajući efekte javne administracije. Cilj projekta Mreže dobre energije jeste smanjenje energetskih troškova i emisija, kao i borba protiv energetskog siromaštva u skladu sa Okvirom klimatske i energetske politike EU do 2030. i Okvirom ciljeva održivog razvoja, sa posebnom fokusom na ciljeve održivog razvoja 3, 7 i 13.

Podrška pokriva sledeće aktivnosti:

  • Pripremu i izradu elektronskih brošura
  • Pripremu i organizaciju 4 radionice o javnoj politici Evropske unije na temu klime i energetike
  • Organizovanje konferencije – Gender and EU Clean Energy package
  • Pripremu i distribuciju mesečnih izveštaja
  • Pripremu i deljenje video materijala
  • Neprestano upravljanje sadržajem na sajtu www.dobraenergija.org

Projekat Mreža dobre energije je sproveden u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija, koji je sproveden u okviru projekta “Civilno društvo za napredak pristupanja Srbije Evropskoj uniji”.