Jul 2018-Decembar 2018

Izrada Strategije u vezi sa upravljanjem energijom “Program energetske efikasnosti Grada Subotice 2019-2020”.