December 2017-November 2019

Saradnja sa Rockefeller Brothers Fund (RBF).

RBF obezbeđuje temeljnu institucionalnu podršku RES fondaciji u Mreži dobre energije.

Mreža dobre energije je neformalna mreža naprednih, budućnosti okrenutih lokalnih samouprava koje koriste kapacitete organizacija civilnog društva i podršku privatnog sektora i razvojnih partnera kako bi unapredila javna dobra kroz održivu energiju širom Srbije, upotpunjujući, inspirišući i nadgledajući efekte javne administracije. Cilj projekta Mreže dobre energije jeste smanjenje energetskih troškova i emisija, kao i borba protiv energetskog siromaštva u skladu sa Okvirom klimatske i energetske politike EU do 2030. i Okvirom ciljeva održivog razvoja, sa posebnom fokusom na ciljeve održivog razvoja 3, 7 i 13.

Neke od aktivnosti koje RBF podržava jesu:

 • Osnivanje Sekretarijata Mreže dobre energije u Vrbasu, u Srbiji
 • Stvaranje dva regionalna energetska i klimatska plana
 • Dva kruga obuka za lokalne energetske menadžere svake godine
 • Četiri radionice o energetskoj i klimatskoj politici Evropske unije
 • Ad hoc saveti za barem 10 opština
 • Angažman koji se tiče Narodne skupštine, kroz informisanje članova Skupštine o značaju pristupa koji gaji EU za rešavanje lokalnih problema
 • Prikupljanje podataka o potrošnji energije u više od 50 opština

Rezultati koje smo postigli zahvaljujući podršci RBF-a:

 • Pokrenuta E-platforma za lokalno energetsko i klimatsko planiranje. Pristup na http://www.dobraenergija.org.
 • Napisan rad o izvodljivosti energetskih zadruga za promociju održive energije u zajednici
 • Više od 100 učesnika na osnivačkoj konferenciji Mreže dobre energije
 • Organizovane četiri obuke za energetske menadžere sa 56 učesnika
 • 14 lokalnih samouprava je tražilo savet i podršku od Sekretarijata Mreže dobre energije
 • Predstavnici RES fondacije i Mreže dobre energije su razgovarali sa članovima parlamenta u različitim prilikama