Oktobar 2017-Septembar 2018

Mreža dobre energije je neformalna mreža naprednih, budućnosti okrenutih lokalnih samouprava koje koriste kapacitete organizacija civilnog društva i podršku privatnog sektora i razvojnih partnera kako bi unapredila javna dobra kroz održivu energiju širom Srbije, upotpunjujući, inspirišući i nadgledajući efekte javne administracije. Cilj projekta Mreže dobre energije jeste smanjenje energetskih troškova i emisija, kao i borba protiv energetskog siromaštva u skladu sa Okvirom klimatske i energetske politike EU do 2030. i Okvirom ciljeva održivog razvoja, sa posebnom fokusom na ciljeve održivog razvoja 3, 7 i 13.

Podrška pokriva aktivnosti koje dovode do povećanja:

  • Vremensku dostupnost Sekretarijata Mreže dobre energije
  • Opseg i kvalitet komunikacionih aktivnosti
  • Opseg zalaganja za proširenje i podršku mreži dobre energije
  • Projekat Mreža dobre energije je sproveden u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija, koji je sproveden u okviru projekta “Civilno društvo za napredak pristupanja Srbije Evropskoj uniji”

Neki od rezultata koje smo postigli su:

  • Pokrenuta E-platforma za lokalno energetsko i klimatsko planiranje. Pristup na http://www.dobraenergija.org.
  • Napisan rad o izvodljivosti energetskih zadruga za promociju održive energije u zajednici
  • Više od 100 učesnika na osnivačkoj konferenciji Mreže dobre energije
  • Organizovane četiri obuke za energetske menadžere sa 56 učesnika
  • 14 lokalnih samouprava je tražilo savet i podršku od Sekretarijata Mreže dobre energije
  • Predstavnici RES fondacije i Mreže dobre energije su razgovarali sa članovima parlamenta u različitim prilikama