Jul 2017 – Jun 2018

Projekat se zalaže za čistiji vazduh i zdraviju klimu, za dobrobit javnosti.

Ciljevi su:

  • podrška procesu izrade Nacionalne strategije za borbu protiv klimatskih promena,
  • upućujivanje procesa na rezultate projekta Planova za razvoj elektroenergetskog sektora u jugoistočnoj Evropi (SEERMAP) i stavove stejkholdera o prvom nacrtu Strategije,
  • olakšavanje diskusije o dva očekivana ishoda Nacionalne strategije za borbu protiv klimatskih promena (NCCS) koja je najavio Odsek za klimatske promene, od kojih je prvi pregled javne politike, a drugi su mogući scenariji.

Projekat je doprineo implementaciji aktivnosti predviđenih nedavno objavljenim nacrtom Programa za implementaciju energetske strategije (PESI) i podržao je stejkholdere aktivne u diskusijama o dekarbonizaciji, koje pripremaju dokaze za informisano kreiranje politike.