Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA) objavljuje jednom mesečno podatke o “detektovanim prekoračenjima satnih i dnevnih graničnih vrednosti zagađujućih materija u vazduhu”.

Preporučujemo vašoj pažnji izveštaj za januar mesec.

Uz preporuku da se pogleda izveštaj pozivamo vas sve, da zajedno sa nama potražimo i dodatne odgovore od Agencije za zaštitu životne sredine koji bi nam svima olakšali razumevanje već predstavljenih informacija.

Odgovori koji bi nam pomogli da bolje shvatimo šta predstavljene brojke i tabele govore o obuhvatu i pouzdanosti merenja uključuju i odgovore na sledeća pitanja:

 1. Na listi je predstavljeno 13 stanica. Među njima se ne nalazi stanica Beograd, Omladinskih brigada. Da li to znači da na toj stanici nisu zabeležena prekoračenja satnih ili dnevnih graničnih vrednosti ni za jednu materiju?
 2. Na listi je predstavljeno 13 stanica. Među njima se ne nalazi stanica Beograd Obrenovac. Da li to znači da na toj stanici nisu zabeležena prekoračenja satnih ili dnevnih graničnih vrednosti ni za jednu materiju?
 3. Da li informacija koja je predstavljena znači da na stanici Valjevo nije zabeleženo prekoračenje PM101? Ako nije, da li znate šta se dogodilo u odnosu na 2015. godinu kada je na toj stanici zabeleženo 174 dana sa prekoračenjem dnevnih vrednosti.? Da li stanica beleži vrednosti PM 10 i dalje?
 4. Da li informacija koja je predstavljena znači da na stanici Sremska Mitrovica nije zabeleženo prekoračenje PM10? Ako nije, da li znate šta se dogodilo u odnosu na 2015. godinu kada je na toj stanici zabeleženo 145 dana sa prekoračenjem dnevnih vrednosti? Da li stanica beleži vrednosti PM 10 i dalje?
 5. Da li informacija koja je predstavljena znači da na stanici Kragujevac nije zabeleženo prekoračenje PM10? Ako nije, da li znate šta se dogodilo u odnosu na 2015. godinu kada je na toj stanici zabeleženo 120 dana sa prekoračenjem dnevnih vrednosti? Da li stanica beleži vrednosti PM 10 i dalje?
 6. Da li informacija koja je predstavljena znači da na stanici Beograd Vračar nije zabeleženo prekoračenje PM10? Ako nije, da li znate šta se dogodilo u odnosu na 2015. godinu kada je na toj stanici zabeleženo 83 dana sa prekoračenjem dnevnih vrednosti? Da li stanica beleži vrednosti PM 10 i dalje?
 7. Da li informacija koja je predstavljena znači da na stanici Pančevo Vatrogasni dom nije zabeleženo prekoračenje PM10? Ako nije, da li znate šta se dogodilo u odnosu na 2015. godinu kada je na toj stanici zabeleženo 97 dana sa prekoračenjem dnevnih vrednosti.? Da li stanica beleži vrednosti PM 10 i dalje?
 8. Da li informacija koja je predstavljena znači da na stanici Pančevo Vojlovica nije zabeleženo prekoračenje PM10? Ako nije, da li znate šta se dogodilo u odnosu na 2015. godinu kada je na toj stanici zabeleženo 85 dana sa prekoračenjem dnevnih vrednosti? Da li stanica beleži vrednosti PM 10 i dalje?
 9. Da li informacija koja je predstavljena znači da na stanici Zajača nije zabeleženo prekoračenje PM10? Ako nije, da li znate šta se dogodilo u odnosu na 2015. godinu kada je na toj stanici zabeleženo 71 dan sa prekoračenjem dnevnih vrednosti? Da li stanica beleži vrednosti PM 10 i dalje?
 10. Da li informacija koja je predstavljena znači da na stanici Užice nije zabeleženo prekoračenje PM10? Ako nije, da li znate šta se dogodilo u odnosu na 2015. godinu kada je na toj stanici zabeleženo 146 dana sa prekoračenjem dnevnih vrednosti.? Da li stanica beleži vrednosti PM 10 i dalje?
 11. Da li postoje stanice za koje će se broj dana sa prekoračenjem za mesec januar saznati kasnije? Ako postoje, kada će to biti i u kojoj formi će biti objavljeno?
 12. Na listi, primera radi, ne postoje podaci o Kraljevu. Da li to znači da u Kraljevu nije bilo prekoračenja vrednosti PM 10 u januaru 2017?

[1] Šta su suspendovane čestice u vazduhu? – Zagađenje vazduha suspendovanim česticama(engl. particulate matter – PM) sastoji se od veoma malih čestica (partikula) u tečnom ili čvrstom agregatnom stanju. Među njima su posebno značajne one koje mogu dospeti do najdubljih delova pluća. Ove čestice imaju prečnik manji od 10 μm tj. prečnik im je manji od 1/7 debljine ljudske dlake. Obično se ove čestice svrstavaju u tri kategorije: one manje od 10 μm (PM10) nazivaju se grube suspendovane čestice, one manje od 2,5 μm (PM2,5) nazivaju se fine suspendovane čestice, a one manje od 0,1 μm (PM0,1) ultrafine suspendovane čestice. Suspendovane čestice predstavljaju najsmrtonosniji oblik zagađenja vazduha zbog svoje sposobnosti da se probiju duboko u pluća i krvotok, pri čemu prouzrokuju rak, mutiranje DNK, srčane napade i preuranjenu smrt.