RES fondacija uz podršku Evropske klimatske fondacije sprovodi Projekat koji ima za cilj da podrži procese planiranja koji se odnose na energetiku i klimatske promene uopšte, a u skladu sa utvrđenim procesom i potrebama izrade Nacionalne strategije za borbu protiv klimatskih promena.

Ovaj projekat je pre svega usmeren na jačanje kapaciteta za buduće integrisano akciono planiranje na polju klimatske strategije i energetike među predstavnicima Univerziteta i stručnjacima iz oblasti energetike.

U skladu sa pomenutim, RES fondacija je sprovela istraživanje čiji je cilj da se, u nastavnim sadržajima fakulteta Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu , oslanjajući se pre svega na sadržaje dostupne na web prezentacijama fakulteta, registruje zastupljenost pitanja dekarbonizacije i nisko-ugljeničnog razvoja u energetskom sektoru, kao i tema koje se odnose na pitanja klimatskih promena, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije uopšte.

U nastavku možete preuzeti Izveštaj o rezultatima istraživanja.