Uključivanje zainteresovanih strana u razvoj javnih politika je ključni instrument za poboljšanje transparentnosti, kvaliteta, i delotvornosti propisa. Institucije centralnog, regionalnog i lokanog nivoa, javni, privatni i civilni sektor, profesionalna udruženja, akademska zajednica, građani – svi smo na potezu!


Jasminka Oliveric Young u autorskom članku za Nedeljnik Vreme osvrnula se na proces izrade Klimatske strategije i izazove koje nam on donosi.