Energetsko siromaštvo

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije, u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, pozvalo je organizacije civilnog društva da konkurišu za članstvo u Nacionalnoj koaliciji za smanjenje energetskog siromaštva.

RES fondacija je zauzela prvo mesto među prijavljenim organizacijama.
https://minljmpdd.gov.rs/konkursi-javni-pozivi-25.php

Zahvalni na ukazanoj prilici i svesni velike odgovornosti, trudićemo se da budemo plodonosan glas naših brojnih partnera i prijatelja sa kojima smo zajedno i došli do ovog uspeha, uključujući i sve druge učesnike na ovom konkursu. Siromaštvo je višedimenzionalan izazov pa ćemo tako i do rešenja: zajedno!

Sve što ste hteli da znate o energetskom siromaštvu u Srbiji 2021:
http://www.resfoundation.org/wp-content/uploads/2021/06/Sve-sto-ste-hteli-da-znate-o-energetskom-siromastvu-u-Srbiji.pdf