Jul 2016 – Maj 2017

Projekat je kao cilj postavio olakšavanje razvoja efikasne, primenjive, sveobuhvatne politike za promociju efikasnih peći na drva u domaćinstvima kroz pripremu:

  1. Mapa puta za razvoj i implementaciju obuhvatne javne politike za promociju efikasnijih peći na drva; i
  2. Nacrta odgovarajuće komunikacione strategije.

Krajnji cilj ovog projekta bio je da se unapredi javno zdravlje, poveća efikasnost upotrebe resursa i smanji energetsko siromaštvo i zagađenje vazduha u zatvorenom prostoru i na otvorenom.

Ovaj projekat je sproveden u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ).