Mart 2016 – Decembar 2016

Konačni cilj ovog projekta jeste da podrži niskougljenični, rezilijentni razvoj u Srbiji. U okviru ovog projekta, RES fondacija je identifikovala i pokrenula dve grupe stejkholdera da učestvuju u procesu formulacije Nacionalne strategije za borbu protiv klimatskih promena.

RES fondacija omogućila je prikupljanje ulaznih podataka od lokalnih samouprava i privatnog sektora kroz fokusirane diskusione panele i poziv osmišljen za širu grupu učesnika. U toku projekta, partneri RES fondacije bili su Stalna konferencija gradova i opština i Privredna komora Srbije.

Projekat je ulazne podatke pravovremeno dostavio Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, koje koordinira procesom formulacije strategije. Na taj se način doprinelo transparentnijoj i participativnijoj proceduri kreiranja nacrta.

RES fondacija je predstavila inicijalna saznanja na početnoj konferenciji pod nazivom “Borba protiv klimatskih promena: spremnost Srbije”. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je zvanično pozvalo RES fondaciju i nominovalo je za članstvo u radnu grupu projekta za razvoj Nacionalne strategije za borbu protiv klimatskih promena.