Jul 2016-Maj 2017

Cilj ove donacije jeste da se oblasti planiranja nacionalne energetske i klimatske politike uopšte, a naročito u procesu izrade Nacionalne strategije za borbu protiv klimatsksih promena upoznaju sa opcijama dekarbonizacije srpskog energetskog sektora, kroz uključivanje akademske zajednice i energetskih stručnjaka.

Proces inkluzivnih konsultacija sa stejkholderima koji vodi RES fondacija olakšava prikupljanje stavova, vizija i znanja akademske zajednice i energetskih stručnjaka. Znanje, vizija i stavovi stejkholdera prenose se donosiocima odluka, poštujući principe inkluzivnog kreiranja politike.

Taj princip nije samo cilj po sebi, nego i služi svrsi unapređenja politike koja se tiče klimatskih promena, kao i unapređenju nacionalnog vlasništva nad tom politikom. Inkluzivna javna politika koja je u nacionalnom vlasništvu jeste javna politika koja se može bolje sprovesti. Desk research i terensko istraživanje, Call for Evidence i visioning workshops poslužile su da se identifikuju vizije akademske zajednice i energetskih stručnjaka o dekarbonizovanom energetskom sektoru budućnosti u Srbiji. Istovremeno, ovaj proces je podstakao na razmišljanje u tom pravcu i među ciljnim grupama i u javnosti.