Rasvetlimo izazove u javnoj rasveti! Lokalne samouprave troše puno novca na javnu rasvetu. Ovi troškovi nameću potrebu za deatljnijim uvidom u izazove sa kojima se gradovi i opštine širom Srbije suočavaju prilikom razmatranja potreba i mogućnosti razvoja i unapređenja kvaliteta ove usluge.
Za Mrežu dobre energije, Aleksandar Macura rasvetljava ovaj izazov. Saznajte više, pridružite nam se u utorak, 3. oktobra 2017. u Sremskim Karlovcima u razmeni dobre energije lokalnih zajednica!

Saznajte više o javnoj rasveti u narednom videu pripremljenom od strane RES fondacije.