Gradovi i opštine širom Srbije troše puno novca na energente, a posebno za javne zgrade poput škola, bolnica itd. Racionalne potrošnje energije zahteva periodične energetske preglede zgrada, dijagnostiku i terapije, od promena (energetskih) navika do „hirurških“ intervencija. Da li znate šta takav pregled podrazumeva? Da li ste već otvorili „energetski karton“ u nekom od vaših javnih objekata?

Saznajte više o lečenju energetske neefikasnosti.

Pridružite nam se u utorak, 3. oktobra 2017. u Sremskim Karlovcima u razmeni dobre energije lokalnih zajednica!