Maj 2015 – Decembar 2015

RES fondacija je, uz podršku Heinrich Böll Foundation, sprovela projekat pod nazivom Praćenje klimatske politike u Srbiji –  “Procena nenamernih Abatement costs – smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte kao posledica poplava u Srbiji”, čiji je krajnji cilj bio da podrži niskougljenični razvoj u Srbiji i podstakne i informiše javnu raspravu na temu klimatskih promena i energetske politike. Projekat je postigao sledeće rezultate:

  • Analiza dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja (BUR)
  • Analiza Planiranih nacionalno utvrđenih doprinosa (INDC)
  • Obezbeđivanje ulaznih podataka za Drugi izveštaj prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime (SNC)
  • Mapiranje stejkholdera i potreba za osnaživanjem
  • Uticaj na proces pripreme Nacionalne strategije za borbu protiv klimatskih promena i njenog sadržaja
  • Strategija komunikacije

Deo projektnih aktivnosti odnosio se na aktivno uključivanje identifikovanih ciljnih grupa, odnosno lokalnih vlasti i poslovnog sektora, i njihov doprinos procesu razvoja nacionalne klimatske strategije. RES fondacija je razmotrila moguće modalitete saradnje kroz prizmu relevantnih stejkholdera – lokalnih samouprava. Rezultati su pokazali da su akteri na lokalnom nivou veoma zainteresovani da budu pravovremeno uključeni u proces formulisanja nacionalne kilmatske politike i da veruju da imaju kapacitet za aktivan doprinos. Zahvaljujući aktivnostima sprovedenim u okviru projekta, identifikovane su manjkavosti Klimatske strategije i predočene su partnerima u i van Republike Srbije.