Tanja Popovicki, programska menadžerka u RES fondaciji, učestvovala je u izradi video materijala “ŽENA – lice ekološkog pokreta”, kao deo e-obuke koju realizuju Mladi istraživači Srbije u okviru programa “EKO-SISTEM podrška reformama u zaštiti životne sredine” podržanog od strane Švedske.

Izvor: Mladi Istraživači Srbije