Zagađenje vazduha, smanjenje emisije štetnih gasova i kako popraviti kvalitet vazduha glavne su teme regionalne konferencije “Balkanski vazduh između dve vatre”.

Prema podacima Svetske banke najveći izvori zagađenja su toplane, grejanje stanova i domaćinstava i drumski saobraćaj.

U analizi koja je predstavljena na regionalnoj konferenciji koju je organizovala RES Fondacija rečeno je da se kvalitet vazduha u narednih godinu dana može drastično poboljšati, kako u Beogradu, tako i u celoj Srbiji, ukoliko se sprovedu dve mere: smanjenje dozvoljene koncentracije sumpora i mazuta za grejanje i smanjenje emisije sumpor-dioksida u četiri elektrane Elektroprivrede Srbije.

“Dva puta ove godine, u januaru i novembru, Beograd je bio na drugom mestu kao najzagađeniji grad u svetu. Država mora da uloži u sisteme za prečišćavanje gasova i u programe povećanja energetske efikasnosti – kako u industriji, tako i u kućama građana. Sredstva se od nekud moraju stvoriti, u pitanju projekti od velikog značaja za naše građane. Treba izbeći da se teret plaćanja, za rešenje ovog problema, prebaci na plaćanje kroz račune za električnu energiju i grejanje”, objašnjava Miloš Kostić iz kompanije CEEFOR.

On je dodao da je Srbija članica Energetske zajednice i da je time u obavezi da vodi računa o libelarizaciji tržišta i da mora da uvede sve mere koje će zaštiti građane od viška emisije gasova koje mi svakodnevno udišemo.

Na temu solarnih elektrana, Kostić je istakao da su sve poznate tehnologije već dostupne u Srbiji i da imamo veliki broj instalatera, kao i da se njihov broj iz dana u dan uvećava.

“Imamo više zahteva za male sisteme, nego za industrijske. Naša kompanija se bavi projektovanjem i ishodovanjem svih dozvola. Tokom ove i naredne godine, naša firma svim zaintresovanim građanima za izgradnju solarne elektrane, nudi besplatnu analizu”, istakao je Kostić.

Izvor: Energetski portal