RES fondacija je član Right to Energy coalition, koja ujedinjuje sindikate, grupe za borbu protiv siromaštva, pružaoce usluga socijalnog stanovanja, nevladine organizacije, ekološke aktiviste, zdravstvene organizacije i energetske zadruge širom Evrope. Borimo se za suzbijanje energetskog siromaštva na nivou EU, nacionalnom i lokalnom nivou.

Jedno od četiri domaćinstva u Evropskoj uniji, preko 50 miliona pojedinaca, ne može da priušti adekvatno grejanje, hlađenje ili osvetljenje u svojim domovima (HEAL, 2019). The Right to Energy coalition prepoznaje energetsko siromaštvo kao politički izbor koji zahteva politički odgovor.

Uz otežavajuće posledice krize uzrokovane COVID-19 i klimatskom krizom, moramo preduzeti mere za eliminisanje energetskog siromaštva širom Evrope. Right to Energy coalition objedinjuje temeljne veštine i znanje neophodno da bi se obezbedilo da pravedna energetska tranzicija ne izostavi nikog i da obuhvata sve od akcija zajednice do javne politike Evropske unije.