Koaliciju 27 osnovale su organizacije civilnog društva 2014. godine s ciljem monitoringa i davanja doprinosa procesu usklađivanja i implementacije politika i propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti životne sredine i klimatskih promena (Poglavlje 27 u pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji).

Koalicija 27 podstiče i zalaže se za učešće javnosti u pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji i predlaže rešenja koja će doprineti zaštiti i unapređenju životne sredine i kvaliteta života građana.

RES fondacija učestvuje u pisanju godišnjeg ‘Izveštaja iz senke’, koji prati objavljivanje Izveštaja Evropske komisije. Izveštaj iz senke daje pregled postignuća Republike Srbije u oblastima koje pokriva Poglavlje 27, Životnu sredinu i klimatske promene, i daje preporuke kako unaprediti postojeće procese. Izveštaj je javan i poslat relevantnim nacionalnim i evropskim institucijama.

Koalicija 27 daje svoj doprinos dva puta godišnje za Godišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji (Izveštaj o proširenju).