Mreža dobre energije (Network of good energy) je neformalna mreža naprednih, budućnosti okrenutih lokalnih samouprava koje koriste kapacitete organizacija civilnog društva i podršku privatnog sektora i razvojnih partnera kako bi unapredila javna dobra kroz održivu energiju širom Srbije, upotpunjujući, inspirišući i nadgledajući efekte javne administracije.

Cilj projekta Mreže dobre energije jeste smanjenje energetskih troškova i emisija, kao i borba protiv energetskog siromaštva u skladu sa Okvirom klimatske i energetske politike EU do 2030. i Okvirom ciljeva održivog razvoja, sa posebnom fokusom na ciljeve održivog razvoja 3, 7 i 13.

Osnivači Mreže dobre energije su opštine Vrbas, Šabac, Pirot, RES fondacija, Beogradska otvorena škola (BOŠ) i Pokret gorana Vojvodine.

Osnivači su privrženi principima dobre energije i podržavaju razvoj Mreže i njenih usluga od oktobra 2017. godine.