Peći i šporeti su među najvećim izvorima čestica koje se emituju u vazduh. Izvesni deo zagađenja česticama se stvara i u atmosferi preko reakcija između drugih zagađivača. U Srbiji 1.4 miliona domaćinstava koristi čcvrsta goriva za grejanje.

Domaćinstvo Đurđevića je jedno od njih.