Možemo zadržati: toplinu zajedništva, porodičnog doma i dobre sarme a da iz vatrice pucketa dobra energija:

  • da se drvo koristi efikasno
  • da nam pluća ne škripe zbog zagađenog vazduha.

Tehnološki znamo kako. Zašto naše društvo kasni?

#UložimoPaLožimo