Evo na koje još načine treba da vodimo računa o socijalno ugroženim stanovnicima: