Jul 2020-Decembar 2020

Cilj ovog projekta jeste smanjenje zagađenja vazduha u Srbiji i regionu.
Projekat će ponuditi doprinos u izradi javne politike koja se tiče kvaliteta vazduha u Srbiji i regionu kroz pripremu i širenje znanje kroz analizu podrške ugroženim energetskim kupcima iz perspektive smanjenja zagađenja vazduha.

Planirane aktivnosti u okviru projekta uključuju pripremu komunikacionog akcionog plana, pripremu ulaznih podataka za komunikaciju i kreiranje i širenje strategija komunikacije.

Projekat je implementiran zahvaljujući podršci Fondacije Hajnrih Bel.

logo hbs