February 2021-December 2021

Četvrtu godinu zaredom RES fondacija pruža stručne konsultantske usluge na sprovođenju sistema energetskog menadžmenta u opštini Vlasotince.

Aktivnosti u okviru projekta uključuju godišnji izveštaj o ostvarivanju ciljeva uštede energije; praćenje i obezbeđivanje kvaliteta aktivnosti na formiranju i održavanju baze podataka o potrošnji energenata i vode u javnim objektima i pružanje povremenih konsultacija pri mogućoj pripremi konkursne dokumentacije i odgovarajućih obrazaca.

Vlasotince grb