U organizaciji RES fondacije i Stalne konferencije gradova i opština, 12.09.2019. u hotelu Metropol u Beogradu, održana je konferencija pod nazivom “Energetska efikasnost za nas – javno finansiranje energetske efikasnosti u privatnim zgradama”. Uvodnu reč dao je državni sekretar Ministartsva rudarstva i energetike Prof. dr. Stevica Deđanski.

Pred više od 100 učesnika, predstavnika gotovo četdeset jedinica lokalne samouprave, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, delegacije EU, USAID, EBRD, Svetske Banke, akademske zajednice, asocijacije za kvalitetno stanovanje, komercijalnih banaka, civilnog društva, vlasnika stanova i medija, diskutovalo se o aktuelnim pitanjima u vezi sa finansiranjem projekata unapređenja energetske efikasnosti u stambenim zgradama:

  • Kako da investiramo u efikasnost zgrada a da nam se investicija isplati u razumnom roku?
  • Kakvu ulogu javni sektor može da ima u unapređivanju energetske efikasnosti privatnih zgrada?
  • Kako realizovati javne investicije u skladu sa zakonskim okvirom i na društveno najprihvatljiviji način?
  • Ko sve mora da učestvuje da bi se takav ishod obezbedio?
  • Da li postoji finansiranje za ove namene i kakve sve to ima veze sa energetskim siromaštvom?
  • Kakva je uloga politika EU u ovoj oblasti?
  • Kako sistemi daljinskog grejanja mogu da učestvuju u ovom procesu

U nastavku možete pogledati fotografije sa događaja.