Željko Zečević i Nikola Vujović iz Sekreterijata mreže dobre energije su održali dvodnevnu obuku mladima u Ekološkom centru Radulovački. U okviru projekta “Energetski agenti”, koji je podržan od strane Kancelarije za mlade, Gradske uprave za sport i omladinu Novi Sad. Tokom 26. i 27. oktobra 2019. oni su dali podršku mladima u u kreiranju ankete “Energetska efikasnost u domaćinstvima” koja će kasnije biti sprovedena u Novom Sadu. Rezultati ankete će pružiti realniju sliku potrošnje energije i energetske efikasnosti u gradu Novom Sadu, u cilju boljeg, kvalitetnijeg i održivog korišćenje izvora iste.