U sredu 27.2.2019 smo u okviru Međunarodnih dana energetike i investicija želeli da pokažemo koliko kreativnih ideja i odluka dobre energije dolazi i sprovodi se od strane žena. RES fondacija u saradnji s UN Women su organizovali panel Žene dobre enerije koji su moderirale Jasminka Oliverić Young iz RES fondacije i Natalija Ostojic iz UN Women.

U društvu izuzetnih žena dobre energije koje kako u okviru svojih profesionalnih angažmana, tako i privatno promovišu i sprovode principe dobre energije zaključili smo da je ona ženskog roda. Kao takva, dobra energija se planira dugoročno, energetski je efikasna, obnovljiva, prijateljica je životne sredine, i u vlasništvu je članica i članova lokalne zajednice. Dobra energija može da zdravo i toplo zagreje dom ostavljajući novac za druge važne stvari, o njoj se javno priča, ona se isporučuje u partnerstvu svih zainteresovanih strana, ne poizvodi gasove s efektom staklene baste i lokalno je dostupna.

Ovo su upravo i principi na kojima počiva i naša #MrežaDobreEnergije koja je vodeća inicijativa RES fondacije za partnerstvo naprednih lokalnih samouprava, udruženja građanki i građana, kao i preduzeća koji veruju da nije svejedno kakvu energiju upotrebljavamo.

Pokušali smo da damo odgovore na pitanja kako žene dobre energije promovišu principe dobre energije u svom radu; koji su pozitivni aspekti uvođenja održivih energetskih inovacija u javnom i civilnom sektoru, a šta su prepreke s kojima se suočavaju, da li uočavaju eventualnu uzročno posledičnu vezu između pitanja i odluka dobre energije i rodnih aspekata kako u profesionalnom, tako i u porodičnom okruženju?

Bilo je odlično!