Saznajte šta se to dešavalo na osmom Međunarodnim danima energetike i investicija (MDEI) koji su održani 27. i 28. februara na Novosadskom sajmu. 

DANI DOBRE ENERGIJE I INVESTICIJA