Danas 12. decembra u 11 časova i 20 minuta 24 časovna koncentracija sitnih, odvratnih, zlih, PM2.5 čestica u gradu Valjevu, prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine je prešla broj 300 i čini se da raste. Mnogo je kume, mnogo je.

Gotovo na svim mestima na kojima se meri i objavljuje koncentracija ove materije imamo veoma loše rezultate. Tako je vrlo verovatno i na mestima na kojima se meri a na kojima će se rezultati kasnije objaviti i na mestima gde se ne meri. Nemojte vi na Vojnom putu i na Altini da mislite da će vas vaš organizam voleti zbog onoga što mu radite ove zime. Ni vi u Sremčici, Kaluđerici, na Klisi i u Ribnici. Dobro, vi u Ribnici znate da vas neće voleti organizam, vas su obaveštavali. Imamo pravo na bolje javne politike u oblasti zaštite vazduha, imamo pravo da se o ovoj temi ozbiljno i odgovorno razmišlja.

Rešavanje problema zagađenja i stvaranje uslova za mnogo zdraviji život traje duže od jednog izbornog ciklusa čak i kada je taj ciklus redovan. Nećemo dozvoliti da nam ta činjenica određuje stanje zdravlja dece, starih, siromašnih i nas koji trenutno nismo ni u jednoj od ovih kategorija?

Kako smanjiti zagađenje ? Važno pitanje na koje nije lako dati odgovor.

Neophodno je da svim građanima bude omogućeno a onda i naloženo da u tehnološki zrelom uređaju koriste gorivo odgovarajućeg kvaliteta na odgovarajući način. U okviru finansijskih mogućnosti porodica i preduzeća koja pune državnu kasu, bez fantazija. To je moguće ali zahteva mnogo više znanja, koordinacije i volje među institucijama na republičkom i lokalnom nivou. I odgovornosti da iza izgovorenih ili napisanih reči stoje analize zasnovane na informacijama i znanju. Nemojte dragi donosioci odluka sada u panici da nas zasipate lažnim rešenjima.

Grad Valjevo je pre gotovo sedam godina doneo Akcioni plan energetskog sektora do 2020. godine. Razlog za izradu ovog Plana je upravo i bilo zagađenje vazduha i razumevanje da ono itekako ima veze sa energetskim siromaštvom. Šteta što je ovaj Plan zaboravljen, mogao bi da pomogne.

RES fondacija i Mreža dobre energije vas poziva da učestvujete u foto izazovu, tamo gde se (s)vidja: “Snimatelj protiv davitelja!”.

Uslikaj vazduh, okači sliku i takmiči se za nagrade!