PERSPECTIVES – Politička analiza i komentar, Broj 2, Jun 2018.

Ovaj broj Perspectives posvećeno je ublažavanju klimatskih promena na Zapadnom Balkanu, i zbog globalne potrebe da se ograniči globalno zagrevanje, ali i zbog toga što ublažavanje klimatskih promena, kako članci pokazuju, idu ruku pod ruku sa razvojem kako u ekonomskom smislu, tako i u smislu zdravlja, dobrobiti i razvoja društva.

Posvećujući pažnju tom kontekstu, članci osvetljavaju neke od često previđanih aspekata, ali takođe i ukazuju na rešenja koja su dobra početna tačka za buduće promene u načinu na koji mislimo o energiji, razvoju i šire, o javnom dobru.

Pročitajte publikaciju na linku: